Κατά την Γ.Σ. της 18ης Μαρτίου 2019 και την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26ης Μαρτίου 2019 προέκυψε η σύνθεση του Δ.Σ. που έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Ζιόπουλος Αλέξανδρος – Τηλ:6973955122 – email: aziopoulos@gmail.com

Αντιπρόεδρος

Αθανασούλης Αθανάσιος

Γενικός Γραμματέας

Ζάρκος Ευτύχιος – Τηλ:6946279405 – email: zrkeftixis@gmail.com

Ταμίας

Καλημέρης Νικόλαος – Τηλ:6974196211 – email: eftheo7682@gmail.com

Έφορος Ιατρικών & Επιστημονικών Θεμάτων

Καλιμτζής Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ

Γεωργάς Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

Μαδαμόπουλος Αναστάσιος – Τηλ:6943664416 – email: tasmadart49@gmail.com

Μέλος Δ.Σ.

Αντωνίου Αντώνιος